Lukusüsteemid

Kaasaegne lukustussüsteem peab vastama kehtivatele nõuetele ja õigusaktidele ning
– tagama ühelt poolt kindla ja turvalise lukustamise ning teiselt poolt jätma hädaolukorras võimaluse kiireks väljapääsemiseks;
– olema lihtne ja mugav käsitleda ning ühtlasi võimaldama saada infot selle kohta, kes, kus ja millal käis;
– olema selline, et ka lapse käsi jõuab uksi avada, kuid samas peab sulgumine olema kiire, kindel ning vaikne.

Selleks, et rahuldada aina kõrgemaid nõudmisi ja soove, lisandub järjest rohkem elektrilisi komponente nende täitmiseks. Seetõttu tulekski lukustusega seonduv planeerida ja projekteerida ühes muu elektrisüsteemiga. Lisaks peaks arvestama evakuatsiooniteede kulgemise ja tuletõkketsoonide asukohaga. Tihti peavad lukud töötama koos teiste seadmetega, näiteks ukseautomaatikaga, automaatse tulekahjusignalisatsiooniga (ATS), jm.

Täiuslik ja läbimõeldud lukustussüsteem koosneb:

1) peavõtmesüsteemi planeerimisest
2) turva- ja tavalukustusest
3) mehaanilisest ja elektrilisest lukustusest
4) uksesulguritest ja sulgursüsteemidest
5) evakuatsioonitarvikutest.